25 בדצמבר 2013

עת לדעת מגיעה לירושליים

כי כשמאמינים במשהו מפרגנים מכל הלב